Euroopanmajavan metsästyksestä kaudella 2019–2020

Euroopanmajavan metsästyksestä kaudella 2019–2020

Maa- ja metsätalousministeriö on esittänyt tälle metsästyskaudelle euroopanmajavan pyyntiin 400 yksilön pyyntilupakiintiötä Satakuntaan ja sen lähialueille.

Määrä on sama kuin edellisellä metsästyskaudella. Metsästäjäliitto pitää kiintiötä oikean suuruisena. Edellisellä kaudella myönnetyillä luvilla saatiin saaliiksi 336 euroopanmajavaa.