Etelä-Karjalan luonnonsuojelualueista

Etelä-Karjalan luonnonsuojelualueista

03.12.2019
Etelä-Karjalaan ollaan perustamassa valtion maille yli 50 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on 2 700 hehtaaria.

Pääosa esitetyistä alueista on tähän asti ollut metsästyskäytössä. Metsästäjäliitto vaatii, että metsästyksen tulee voida jatkua alueilla, koska alueet suojellaan luontotyyppien, kuten vanhojen metsien, lähdesoiden ja lehtojen suojelemiseksi. Metsästys ei vaaranna näiden suojelutavoitteita. Metsästäjäliitto tukee paikallisten metsästysseurojen esityksiä, jotka koskevat pienpetopyyntiä, hirvenpyyntiä ja riistan- ja luonnonhoitotöiden tekemistä esitetyillä alueilla.