Elintarvikehygieniasta pienteurastamoissa

Elintarvikehygieniasta pienteurastamoissa

01.01.2016
Maa- ja metsätalousministeriö on antanut joukon asetusesityksiä, jotka koskevat elintarvikehygieniaa ja pienteurastamoiden toimintaa.

Esitykset koskevat esimerkiksi pienteurastamoiden enimmäisteurastusmääriä, suoraan kuluttajalle toimitettavan tarhatun riistan tarkastusvaatimuspoikkeuksia, sisäelinten säilytysaikoja ja eläinlääkärin oikeutta sallia suurriistan ruhojen katkaisu pienissä riistan käsittelylaitoksissa. Metsästäjäliitto on pääosin kannattanut esityksiä ja pitänyt niitä perusteltuina.