Metsäkanalintujahti alkaa 10.9.

Metsäkanalintujen metsästys alkaa sunnuntaina 10.9. Metsästysaikoja on monin paikoin rajoitettu huonojen laskentatulosten perusteella. Metsästäjäliitto kannustaa jatkamaan metsästäjien toteuttamaa saalismalttia ja pyynnin kohdistumista nuoriin lintuihin.

Voimakas kantojen vaihtelu on tyypillistä

Metsäkanalintukannat vaihtelevat luontaisesti voimakkaasti. Merkittävä vaikutus pesinnän onnistumiseen on alkukesän säällä. Suuressa osassa maata kanalintukannat ovat tänä vuonna laskentatulosten perusteella keskimääräistä heikompia. Toki on myös alueita, missä tilanne on jopa kohentunut.
Kuluvan metsästysvuoden aikana riekko on rauhoitettu kolmea pohjoisinta kuntaa lukuun ottamatta. Metson pyynti on kiellettyä Varsinais-Suomessa ja suurimmassa osassa Uudenmaan maakuntaa. Pyytä ja teertä ei saa metsästää Enontekiön, Inarin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen kunnissa. Lisäksi metsästysaikaa on lyhennetty laajalla alueella lajikohtaisesti.  Lue lisää metsäkanalintujen metsästysajoista täältä .

Maltillista kohdennettua metsästystä

Metsästäjäliitto suosittelee kohdentamaan pyyntiä nuoriin, tämän vuoden poikaslintuihin. Vanhemmat linnut ovat avainasemassa seuraavien vuosien poikastuoton suhteen. Esimerkiksi perinteisessä pystykorvajahdissa valikoiva pyynti on helppoa.

Panostusta pienpetopyyntiin ja elinympäristöjen parantamiseen

Kanalintujahti on Suomessa suosittua, mutta huonoina vuosina moni metsästäjä jättää kanalinnustuksen vähemmälle tai keskittyy suosiolla muihin pyyntimuotoihin. Myös moni seura asettaa lisäksi omia rajoituksia ja kiintiöitä. Tällaisina vuosina kannattaa entistäkin enemmän panostaa pienpetopyyntiin. Varsinkin vieraspedoilla on oma vaikutuksensa kanalintukantoihin. Ja metsää omistavat metsästäjät voivat tietenkin parantaa lintujen elinolosuhteita riistametsänhoidon avulla.