Metsästäjäliitto kannustaa pannoitustiedon parantamiseen

Suomen Metsästäjäliitto pitää tärkeänä, että susien pantatieto olisi saatavilla mahdollisimman monesta laumasta. Tiedon tulee olla mahdollisimman reaaliaikaista ja luotettavaa. Metsästäjäliitto on mukana uuden kannanhoitosuunnitelman päivityksessä. 

Metsästäjäliitto on tyytyväinen, että Maa- ja metsätalousministeriölle myönnetty susien pannoitusrahoitus käytetään uusille susireviireille Länsi-Suomeen. Tällä hetkellä kaikki pannoitetut sudet ovat Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa ja Pohjois-Savossa.
- Uudet pantasudet tuottavat tutkimukselle lisää hyödyllistä tietoa esimerkiksi laumojen reviirien rajoista ja liikkumisesta, kommentoi Metsästäjäliiton hallituksen puheenjohtaja Tuomas Hallenberg

Metsästäjien kannalta olisi tärkeää tietää mahdollisimman reaaliaikaisesti, liikkuuko metsästyskoiran työskentelyalueella susia. Tällä hetkellä paikannushavainnot päivittyvät noin seitsemän tunnin välein, mikäli satelliittipaikannus onnistuu.
- Tiheämpi paikannustieto madaltaisi riskiä koiran kanssa metsästäessä. Paikannustieto ei kuitenkaan kokonaan poista riskiä, sillä sudet liikkuvat laajoilla alueilla ja pannoittamattomia yksilöitä on runsaasti, toteaa Hallenberg. 

Metsästäjäliitto haluaa olla aktiivisesti mukana vaikuttamassa ja edistämässä yhteistyötä eri sidosryhmien välillä. 
- Uuden susiyhteyshenkilön palkkaaminen on hyvä askel yhteistyön parantamisessa. Myös Metsästäjäliitto edistää tätä yhteistyötä, Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari kertoo. 

Pannoittamiseen tarvitaan metsästysoikeuden haltijan lupa.
- Pannoitus voi säästää monen metsästyskoiran hengen. Siksi on tärkeää, että metsästysseurat ja maanomistajat sallivat suden pannoituksen alueillaan, Siitari korostaa.

 

Vahinkoperusteisille poikkeusluville ei tänä vuonna aseteta ylärajaa

Vahinkoperusteisten sudenkaatolupien myöntämiselle on aiempina vuosina asetettu yläraja maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Tällaista asetusta ei kuitenkaan tänä vuonna anneta.  

Susien metsästykseen poikkeuslupia myönnetään vain vahinko- ja turvallisuusperusteisesti.
- Metsästäjäliiton tavoitteena on elinvoimainen susikanta, jossa myös haitat ovat hallinnassa. On hyvä, ettei vahinkoperusteinen poikkeuslupa ole määrään sidottu vaan myönnetään aina kun tilanne täyttää lainkriteerit, toteaa Metsästäjäliiton hallituksen jäsen Antti Kuivalainen

 

Metsästäjäliitto mukana kannanhoitosuunnitelman päivityksessä

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt laajapohjaisen hankkeen suden hoitosuunnitelman päivittämiseksi. Metsästäjäliitto on mukana hankkeen ohjaus- ja valmistelutyöryhmissä. Valmisteluryhmän edustana toimii Antti Kuivalainen ja ohjausryhmän edustajana Heli Siitari. 
- Kannanhoitosuunnitelman päivittäminen on ehdottoman tärkeää ja on hyvä, että päivitystyöhön osallistuu laaja asiantuntijaryhmä, Siitari kiittää. 

Erityisen hyvänä Siitari pitää hankkeen aikaista kokeilumahdollisuutta, jolla voidaan testata uusia käytänteitä esitettäväksi tulevaan kannanhoitosuunnitelmaan.  

Uusi sudenkannanhoitosuunnitelma on tarkoitus vahvistaa keväällä 2019.