Metsästäjäliitto hakee avustusta ympäristöministeriöltä

Ympäristöministeriön avustuksen turvin on tänä vuonna järjestetty koulutuksia muun muassa ampumaratojen ympäristövaikutuksiin liittyen. Tälle toivotaan jatkoa ensi vuonna.

Metsästäjäliitto on tänään torstaina 30.11. jättänyt avustushakemuksen ympäristöministeriöön. Hakemus kohdistuu momentille 35.01.65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon vuodelle 2018. Haettava avustus on suuruudeltaan 250 000 €.

Metsästys on YK:n hyväksymä kestävän luonnonkäytön muoto. Liiton edistämä kestävä ja eettinen metsästys tukee luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kokonaismonimuotoisuutta sekä virkistyskäyttömahdollisuuksien huomioonottamista. Näin liitto on mukana toteuttamassa EU:n biodiversiteettistrategiaa. Esimerkiksi kosteikkoelinympäristöjen hyväksi tehty työ auttaa muun muassa taantuvia vesilintulajeja.

Ampumaratojen kohdalla liitto edistää ympäristöhallinnon tavoitteita muun muassa selkeyttämällä lupaprosesseja sekä yhtenäistämällä lupahakemuksia ja -päätöksiä, jolloin ympäristönsuojelun taso ja tehokkuus paranevat ja prosesseissa saavutetaan kustannussäästöjä. Näin turvataan kestävään ja eettiseen metsästykseen kuuluva ampumaharjoittelu siten, että ympäristövaikutukset ja mahdolliset kuormituksesta aiheutuvat riskit minimoidaan. Tänä vuonna saadun järjestöavustuksen turvin on järjestetty muun muassa ampumaratojen ympäristövaikutuksiin sekä vaikutusten hallintaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) näkökulmasta keskittyvä koulutus.

Ympäristöministeriö tekee päätökset avustuksista maalis–huhtikuussa 2018.