Metsästäjäliitto alkaa kehittää nuorisotoimintaa Leader-rahoituksella

Metsästäjäliiton nuorisotoiminnan kehittämishankkeelle 2016–2018 myönnettiin 147 000 euroa Leader-rahoitusta. Näin laajaa hanketta ei ole toteutettu metsästysharrastuksessa aiemmin Suomessa. Rahoituksesta vastaavat Vaara-Karjalan Leader Ry ja Eteläisen maaseudun osaajat EMO Ry.

Kohderyhminä ovat metsästyksestä kiinnostuneet nuoret ja kaikki Metsästäjäliiton piirien nuorisotyöstä kiinnostuneet. Pidemmällä aikavälillä hanke vaikuttaa myös metsästysseurojen toimintaan ja kyläyhteisöihin.

Nuoret helpommin metsästyksen pariin

Hankkeen myötä Metsästäjäliitto aikoo helpottaa nuorten pääsyä metsästyksen pariin. Heille tarjotaan mahdollisuus säännölliseen toimintaan lapsuudesta aikuisiän kynnykselle asti. He saavat laadukasta koulutusta ikä ja osaamistaso huomioon ottaen. Tätä kautta syntyvät paremmat edellytykset hyvälle harrastukselle. Kaikille halutaan tarjota yhtäläiset mahdollisuudet harrastaa omanikäistensä seurassa asuinpaikasta riippumatta.

Valtakunnallinen MegaMetso-suurleiri joka neljäs vuosi

Aikomuksena on luoda toimintamalli valtakunnalliselle joka neljäs vuosi järjestettävälle MegaMetso-suurleirille. Kyseessä on korkeatasoinen leiri aktiivisesti toiminnassa mukana olleille nuorille. Sen avulla voidaan tavoittaa myös nuoria, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet liiton nuorisotoimintaan. MegaMetsosta tavoitellaan uutta keinoa auttaa nuoria verkostoitumaan sekä kannustaa yhdistystoimintaan. Samalla luodaan selkeät toimintatavat ja hankitaan tarvittavat välineet, jotta kynnys tulevien leirien järjestäminen olisi matalampi.

Ensimmäinen MegaMetso kesällä 2016

Ensimmäinen MegaMetso toteutetaan Nurmeksen Sotinpurolla Puolustusvoimien alueella 29.6–3.7.2016. Sinne kutsutaan kolmekymmentä 14–17-vuotiasta nuorta kaikista Metsästäjäliiton 16 piiristä. Näin mahdollisimman moni saa samanaikaisesti yhdenmukaista koulutusta ja pystyy sitten siirtämään tietotaitoaan eteenpäin. Valtakunnallisen osallistujajoukon ansiosta nuorille muodostuu arvokas kontaktiverkosto, jota he voivat hyödyntää alueiden välisessä toiminnassa. Lisäksi verkostoituminen mahdollistaa tutustumisen eräkulttuurin eroihin ja voi tarjota uusia harrastusmahdollisuuksia eri puolilla Suomea.

Valtakunnallinen nuorisotoiminnan organisaatio

Kaikkiin Metsästäjäliiton piireihin perustetaan nuorisotoimikunta vastaamaan alueellisesta nuorisotoiminnasta. Toimikunnat järjestävät kerho- ja leiritoimintaa, vastaavat kouluvierailuista sekä hankkivat ja kouluttavat uusia tekijöitä nuorisotyöhön. Lisäksi he tekevät yhteistyötä alueen muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Toimikuntiin otetaan mukaan myös nuoria, jolloin he pääsevät itse osallistumaan päätöksentekoon. Kustakin piiristä valitaan edustaja nuorisotoimikuntien vuosikokoukseen, jossa kehitetään toimintaa ja luodaan yhtenäiset linjat.

Metsästäjäliittoon edullisempi nuorisojäsenyys

Tavoitteena on perustaa henkilöjäsenyyden rinnalle nuorisojäsenyys, jolloin nuori pääsee jäsenetujen pariin pienemmin kustannuksin. Samalla nuori saa tuoreinta tietoa metsästyksen saralta. Lisäksi saadaan myös seuratoiminnan ulkopuolella olevia nuoria mukaan Metsästäjäliiton toiminnan piiriin.

Lisää koulutusmateriaalia nuorisotyöhön

Metsästäjäliitto tuottaa myös koulutusmateriaalia tukemaan hankkeen muita tavoitteita. MegaMetso-leirin järjestämisoppaasta uudet järjestäjät saavat ohjeet oman tapahtumansa järjestämiseen. Lisäksi laadimme ohjeistuksen nuorisotoimikunnille ja nuorisotoiminnan eettiset ohjeet.