Tehtävämme

Tehtävämme

Olemme uudistaneet strategiamme vuosille 2019–2023.

Edistämme metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Metsästäjäliitto on perustettu vuonna 1921 jäsenistöään varten. Se on suomalaisten metsästäjien etujärjestö ja maamme metsästäjäjärjestöistä vanhin. Edunvalvojan roolissa edistämme kestävää metsästystä ja metsästysseuratoimintaa sekä koulutamme osaavia ja vastuullisia metsästäjiä.

Juuret perinteessä - katse tulevaisuudessa

Haluamme säilyttää eränkäynnin perinteet maassamme ja sopeuttaa ne nykyaikaiseksi henkistä ja fyysistä hyvinvointia ylläpitäväksi luonnonläheiseksi harrastukseksi.

Tämän päämäärän mukaisesti vaalimme metsästyskulttuuria, kehitämme maamme metsästys- ja riistanhoito-oloja ja tuomme yhteen metsästystä ja riistanhoitoa harrastavat yhteisöt ja ihmiset.

Vaikutamme metsästyksen tulevaisuuteen aktiivisesti niin Suomessa kuin EU-tasolla. Tärkeimpiä toimintamuotojamme ovat edunvalvonta, koulutus ja nuorisotyö. Metsästäjäliitto on luotettava ja arvostettu asiantuntijakumppani kaikille sidosryhmille. Päätehtävämme on edistää metsästystä.

Osa suomalaista arkea ja elämää

Yhteiskunta on muuttunut muun muassa kaupungistumisen ja elinkeinorakenteen muutosten myötä.

Samalla ihmisten tietoisuus metsästyksestä ja luonnosta on vähentynyt. Metsästyksen pariin tarvitaan uusia, osaavia, avoimia ja vastuullisia harrastajia. Maailmanlaajuiset valtasuuntaukset tuovat mahdollisuuksia metsästyksen edistämiseen. Terveellisen ja puhtaan ruuan merkitys, kestävä käyttö sekä luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin arvostus urbanisoitumisen vastakohtana ovat metsästyksen kannalta positiivisia suuntauksia. Valtasuuntauksista nousevia uhkia ovat erilaiset äärisuuntaukset ja ilmastonmuutoksen metsästykselle mahdollisesti aiheuttamat haasteet.

Yhteinen tehtävämme on säilyttää metsästysharrastus luontaisena osana yhteiskuntaa ja tukea metsästysseurojen toimintaedellytyksiä muuttuvassa maailmassa.