Kokoomus, kuuluuko metsästyksen ääni vaaleissa?

Huhtikuun 14. päivänä kansa valitsee Suomelle uuden eduskunnan. Jahti-lehti kysyi miten eduskuntapuolueet aikovat ottaa metsästyksen huomioon politiikassaan. Kyselyyn vastasivat kaikki muut eduskuntaryhmät, paitsi Liike Nyt ja Tähtiliike.

 

Vastaukset on julkaistu Jahti-lehdessä 1/2019.

 

 

 

Kysymykset

 

1. Onko metsästys huomioitu puolueenne ohjelmassa?

2. Näkeekö puolueenne metsästyksen tärkeänä osana yhteiskuntaa?

3. Pitäisikö suurpetojen metsästyksestä pystyä päättämään enemmän kansallisesti?

4. Isossa osassa Euroopan maita metsästys on sallittua luonnonsuojelualueilla, koska siitä on usein jopa hyötyä suojelutavoitteille. Pitäisikö sama olla mahdollista myös Suomessa?

5. Pitäisikö riistanhoito ja metsästys huomioida koulujen opetussuunnitelmassa?

 

 

 

 

Kokoomuksen vastaukset

Puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo

 

1. Lähdemme siitä, että luonnossa liikkuva ihminen ymmärtää luonnon arvon ja tahtoo lähtökohtaisesti toimia oikein, mutta yhteiskunnan on kannettava vastuunsa luonnonsuojelusta. Tarvitaan luontevaa yhteistyötä ja luottamusta viranomaisten ja metsästäjien välillä.

2. Metsästys on tärkeä osa perinteistä suomalaista elämäntapaa ja matkailuelinkeinoa. Se tarjoaa harrastajilleen hyötyä, liikuntaa ja elämyksiä. Kansantalouteen se tuo tuloja ja pöytiin terveellisiä herkkuja. Metsästystä tarvitaan myös hirvieläinkantojen hallintaan. On tärkeää, että uudet harrastajat löytävät tiensä sen pariin. Toivon, että tätä edistää myös esitys jousen sallimiseksi hirvenmetsästyksessä.

3. Suomen suurpetopolitiikka on melko hyvin hoidettua. Kannanhoidollinen metsästys pitää turvata myös jatkossa niin, että haittayksilöt voidaan poistaa ja lupia tulee sujuvasti. Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin ja EU-päätöksentekoon. Poliitikkojen tehtävänä on kertoa Suomen olosuhteista ja kannoista pöydissä, joissa päätökset tehdään.

4. Metsästäjät osaavat huomioida luonnon kestävyyden. Eteläisissä kansallispuistoissa voitaisiin lisätä hirvijahteja, kunhan toiminta ei vaaranna kansallispuistojen muuta käyttöä. 

5. Koulujen opetussuunnitelmissa on jo ympäristökasvatusta ja luontosuhteen vahvistamista. Luotan, että opettajat osaavat kertoa luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, varsinkin, jos he saavat rohkaisua metsästyksen harrastajilta. Metsästys historiallisena elinkeinona, ravinnon lähteenä, urheiluna ja harrastuksena olisi hyvä ilmiöoppimisen aihe.

 

 

Muiden puolueiden vastaukset