Metsästäjäliiton hallitusvalinnat vahvistettiin

Metsästäjäliiton ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttiin sääntöuudistukset ja vahvistettiin uuden hallituksen kokoonpano. Jatkossa jokaisella piirillä on oma edustaja hallituksessa. Puheenjohtajana jatkaa Tuomas Hallenberg ja varapuheenjohtajana Ilkka Mäkelä.

Metsästäjäliiton ylimääräinen liittokokous pidettiin Riihimäellä lauantaina 29.12.2018. Ylimääräinen liittokokous vahvisti liiton uudet säännöt ja hallitusvalinnat. 

Kaikille piireille edustus hallitukseen

Uusien sääntöjen mukaisesti liittohallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 10-18 muuta jäsentä. Muita jäseniä on liiton jäsenpiirien lukumäärää vastaava määrä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsen ja hänen varajäsenensä valitaan liittokokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on ensimmäisellä kerralla erovuorossa puolet ja määrätään erovuoroiset arpomalla. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta ja heidän erovuoroisuutensa on erillisinä vuosina. Ensimmäisellä kerralla puheenjohtaja toimii täyden toimikauden ja varapuheenjohtaja vuoden. 

Hallitusvalinnat vahvistettiin Oulussa 24.11.2018 pidetyn liittokokouksessa esitetyn mukaisesti ja erovuoroiset arvottiin. Puheenjohtajana jatkaa Tuomas Hallenberg ja varapuheenjohtajana Ilkka Mäkelä. Uusi hallitus aloittaa tehtävänsä 1.1.2019.

 

Hallituksen jäsen (erovuoroisuus)

Henkilö kohtainen varajäsen

Piiri

Jukka Hautala (2 v)

Jyrki Koivusalo

Pohjanmaa

Pekka Julkunen (1 v)

Hannu Pohtinen

Pohjois-Savo

 

Kalevi Korhonen (1 v)

Veikko Piuva

Lappi

 

Antti Kuivalainen (1v)

Mika Elomäki

Pohjois-Karjala

 

Lars Kärkinen (2 v)

Mats Tuomela

Svenska Österbotten

 

Harri Käsmä (2 v)

Juhani Voutilainen

Kainuu

 

Petteri Lampinen (2 v)

Ari Teittinen

Suur-Savo

 

Bo-Krister Lindholm (2 v)

Tapani Koskela

Uusimaa

 

Ahti Lukkaroinen (2 v)

Kimmo Salo

Etelä-Häme

 

Timo Lähdekorpi (2 v)

Timo Mäkelä

Satakunta

 

Jani Nuijanmaa (2 v)

Heikki Taskinen

Keski-Suomi

 

Pauli Nyström (1 v)

Petri Passila

Pohjois-Häme

 

Veli Seikola (1 v)

Valto Ilola

Varsinais-Suomi

 

Juha Sormunen (1 v)

Simo Vertanen

Kymi

 

Sinikka Uusitalo (1 v)

Juho Prittinen

Keskipohja

 

Mikko Äijälä (1 v)

Henri Kinnunen

Oulu

 

 

Sääntöuudistukset hyväksyttiin

Sääntöuudistuksia tuli muun muassa 18-vuotiaiden ja sitä nuorempien jäsenmaksuihin, piirien liittokokousääniin sekä liittohallituksen jäsenmäärään. Muutettavaksi esitetty ylimääräistä liittokokousta koskeva kohta säilyi ennallaan.

Sääntöuudistuksen myötä 18 -vuotiaiden ja sitä nuorempien jäsenjärjestöjen jäsenten ja henkilöjäsenten jäsenmaksu on puolet liittokokouksen päättämästä jäsenmaksusta. Alennetun jäsenmaksun edellytyksenä on, että syntymävuosi on merkitty liiton jäsenrekisteriin jäsenmaksua edeltävän vuoden aikana.

Piirillä on oikeus lähettää liittokokoukseen yksi edustaja piirin kutakin alkavan jäsenmäärän 5000 jäsentä kohden. Jatkossa piirillä on yksi ääni jokaista sellaista piirin jäsenmäärän alkavaa viisituhatlukua kohden, joista on suoritettu jäsenmaksu liitolle edellisen vuoden toimintavuoden loppuun mennessä. Aiemmin piireillä on ollut yksi ääni jokaista piirin jäsenmäärän alkavaa satalukua kohden.

Ylimääräistä liittokokouksia koskeva kohta säilyi ennallaan, ylimääräistä liittokokousta voidaan vaatia vain kirjallisesti. Ylimääräinen liittokokous pidetään, mikäli liittohallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kolme liiton piiriä sitä liittohallitukselta kirjallisesti pyytää. Ylimääräinen liittokokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.