Susikannan ennustemalli alueellisen arvioinnin pohjaksi

Luke: Susien ennustettu alueellinen esiintyminen 11.11.2018. Tummempi värisävy kuvaa suurempaa esiintymistodennäköisyyttä.

Metsästäjäliitto toivoo, että Luken kehittämän susikannan ennustemallin tietoa hyödynnetään alueellisten ongelmien arvioinnissa ja toimenpiteiden suunnittelussa. On syytä huomata, että suurin osa uusien susiparien reviireistä on muodostumassa Länsi-Suomen alueelle, jossa susikanta on jo ennestään tiheä.  

Luonnonvarakeskus julkistaa vuosittain kesäkuun alussa tassuhavaintoihin, pannoitettujen susien liikkeisiin ja DNA-näytteisiin perustuvan suden kanta-arvion, joka kuvaa maaliskuun susitilannetta. Susikanta vaihtelee kuitenkin merkittävästi vuoden mittaan. Suomi raportoi susikantansa EU-viranomaisille kannan vuotuisen alimman tason mukaan, eli tilanteen ennen lisääntymiskautta. Tähän mennessä ei ole ollut käytettävissä ajantasaista tietoa kannasta syksyllä.  

Metsästäjäliitto pitää Luken uuden ennustemallin kehittämistä hyvänä asiana.
- Luken uusi ennustemalli tuo nyt kaivattua virallista tietoa kannan koon ja rakenteen vaihtelun arviointia varten, toteaa Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari

Siitari pitää myös tärkeänä Luken suunnitelmaa kehittää ennustetta siten, että jatkossa loppuvuoden ennusteessa huomioidaan pantasusien lisäksi myös maaliskuun jälkeen kertyneet Tassu-tietojärjestelmään kirjatut susihavainnot. 

Suurin osa uusien susiparien reviireistä Länsi-Suomeen

Luken ennustemallin mukaan susikanta on tällä hetkellä noin 50 prosenttia suurempi kuin se oli tämän vuoden maaliskuussa, mikä johtuu pääasiassa keväällä syntyneistä pennuista. Susien lukumäärä on marraskuussa 90 prosentin todennäköisyydellä 228–311.

Ennusteen mukaan suurin osa uusien susiparien reviireistä muodostuu Länsi-Suomeen, lähelle olemassa olevien laumojen ja parien reviirejä.
- Metsästäjät ovat jo havainneet Pohjanmaalla ja Satakunnassa uusien parien muodostumisen ja reviirien syntymisen. Nyt tästä on myös virallinen arvio. Luken tuottamaa tietoa on perusteltua hyödyntää myös riistahallinnon päätöksenteossa, kommentoi Metsästäjäliiton hallituksen puheenjohtaja Tuomas Hallenberg.

Hallenberg toivoo, että ennuste herättää keskustelua koko maan susikannan lisäksi myös alueellisten kantojen hallinnasta.