Bli medlem

Bli medlem

Hem till alla jägare
Finlands Jägarförbund är en intresseorganisation för den finländska jägaren, det vill säga för just Dig. Jägarförbundet grundades 1921 och är vårt lands äldsta och största intresseorganisation för jägare. Jägarförbundet håller fortfarande fast vid sitt ursprungliga syfte att främja den finländska jakten och bevaka jägarnas intressen.


Bli medlem

Jägarförbundets verksamhet har inte nötts av tidens tand. I stället har förbundet utvecklat sin verksamhet och fortsätter på den vägen: såväl strategin som varumärket har uppdaterats och vilka områden som prioriteras i verksamheten har klarlagts. Kärnan i all verksamhet är ändå fortfarande att främja den finländska jakten och bevaka jägarnas intressen. Vi är ett hem för alla jägare. Även för Dig.

Intressebevakning tillsammans

Till Finlands Jägarförbund hör 16 distrikt, 2 728 föreningar och 161 705 medlemmar. Genom att bli en av oss är Du med och påverkar och bevakar den finländska jaktens framtid. Vi på Jägarförbundet bevakar våra medlemmars intressen både i Finland och inom EU och globalt. Vi strävar efter att delta i alla beslutsprocesser som påverkar den finländska jägarens liv.

Utbildning för sakkunskap och ansvar

Som gynnare av och förespråkare för jakt är vårt mål att öka jägarnas anseende som ansvarsfulla experter i det finländska samhället. Som medlem har du möjlighet att skaffa Dig en mångsidig utbildning för att utveckla Dina kunskaper och färdigheter med anknytning till din hobby.

Verkliga förmåner

Som medlem får du också ta del av många värdefulla medlemsförmåner som vi och våra samarbetspartner erbjuder. Ta en titt på vårt stora utbud av medlemstjänster och gå med i förbundet redan idag!

Har du frågor? Vänligen kontakta

Teemu Simenius
Teemu Simenius
järjestöpäällikkö
+358 50 331 5330
seuratoiminta, lakiasiat