Välkommen med som jägare

Välkommen med som jägare

Metsästäjät
Viime vuosien aikana ihmiset ovat muuttuneet tiedostavammiksi: ruoan alkuperä ja puhtaus ovat tärkeitä kuluttajille. Luonnossa liikkuminen viehättää yhä useampia. Sen myötä myös metsästys on alkanut houkutella monia. Siinä yhdistyvät huvi, hyöty ja huimaavat luontoelämykset.

Välkommen med som jägare

Allt fler lockas av att vistas i naturen. Av den anledningen har också många börjat intressera sig för jakt. Jakt är en kombination av nöje, nytta och hisnande naturupplevelser. Ta det första steget mot ett eget jaktkort och kom med i vår växande skara. Tillsammans kan vi påverka jaktens framtid.