För jägaren

Ansvarsfull expert

Den finländska jägaren är en ansvarsfull expert som utför ett värdefullt och betydande jakt- och naturvårdsarbete i samhället. Jägarförbundet betjänar alla jägare i större utsträckning än tidigare. Våra medlemmar är inte längre endast medlemmar i en jaktförening utan vårt mål är att vara ett hem för alla jägare.

För jägaren