Jaktpilbåge

Jaktpilbåge

Jaktpilbåge
Bågjakt som jaktform blir hela tiden en mera populär i Finland. Den ökade populariteten har flera orsaker, såsom att grenen är krävande, men också att den är ljudlös och att säkerhetszonen går bra att kontrollera.

Vår lagstiftning tillåter bågjakt på allt småvilt samt klövdjur som är mindre än älg. För att få jaga klövdjur kräver att du avlagt ett bågskytteprov (sedan 1.1.2018 även rådjur).

Bågjakt är: Etisk och selektiv

Bågjakten är selektiv, eftersom bågjägaren är väl medveten om vilken art och typ av djur viltet är innan hen avfyrar sin båge. Jaktbytet beror i stor utsträckning på hur väl jägaren känner till viltets vanor. Bytet består oftast av oförsiktiga unga individer, som även i naturen utsätts för merparten av jakttrycket.

Ljudlös och säker

Bågjakten är populär också för att skotten är ljudlösa och utsläppsfria. Därför kan många bågjägare träna till och med på sin egen gård. Bågjakt kräver endast en liten säkerhetszon och stör inte omgivningen så jaktformen är lämplig också i områden som är splittrade på grund av bebyggelse och annan infrastruktur, där användningen av krutvapen är begränsad eller problematisk för att den stör.

Mer information om bågjakt och utrustning finns på bågjägarförbundets webbplatswww.jousimetsastys.fi


Se videor av bågskytteövning och utrustning.

Klikka bilden.