Göra något tillsammans

Göra något tillsammans

Göra något tillsammans
Jaktföreningarna spelar en viktig roll för landsbygdens livskraft och styrkan i att göra något tillsammans.

Jaktföreningarna spelar en viktig roll för landsbygdens livskraft och styrkan i att göra något tillsammans. För stadsbon är de ofta ett sätt att hålla kontakten med sin tidigare hemtrakt eller ett tillfälle att komma ut i naturen och göra något tillsammans. En viktig uppgift för Jägarförbundet är att trygga jaktföreningsverksamhetens förutsättningar och kontinuitet i vårt land.

Jägarförbundets viktigaste uppgift är att främja jakten och jaktföreningarnas verksamhetsförutsättningar. Vi vill vara en intresseorganisation för alla jägare och att inkludera alla i vår verksamhet.

Att jaga är att göra något tillsammans. Jakten är en hälsofrämjande hobby och ofta också en livsstil som man delar med andra likasinnade personer. Jägaren gillar att jaga och vistas ute i naturen och endast genom att vistas i naturen kan man identifiera den finländska naturens många ansikten och värna om naturens genuina mångfald. Naturen är det som i första hand förenar oss jägare.

Ett bra jaktlag är en del av den finländska jakten

Ett bra jaktlag är en annan viktig faktor. Få av oss jaga endast på egen hand. Många av våra traditionella jaktformer, såsom älg- och hjortjakt, är i grunden en gruppaktivitet. Ofta jagas också hare och fåglar i grupp. Efter avslutad jakt samlas man kring stockelden för att gå igenom dagens höjdpunkter. 

Jakt ger nya vänner för livet

Jakt ger nya vänner. Livet går sin gilla gång, men vännerna man fått i jaktlaget finns kvar under åren. Utöver jakterna gör jägare också mycket annat tillsammans: de reser tillsammans och samlas kring lägerelden, ordnar jaktfester, deltar i triangelinventeringar, utför talkoarbete och sysslar med andra aktiviteter som föreningarna ordnat. Jaktföreningarna erbjuder aktiviteter för många av invånarna på den allt tystare landsbygden. För många stadsbor innebär medlemskap i jaktföreningen i hemtrakten rekreation och sinnesfrid. 

Traditioner från far till grannens son

Många traditioner är förknippade med jakt och dessa förs vidare från far till son (och (eller) i vissa fall kanske också till grannens son) och från föreningens veteraner till nykomlingarna. Veteranerna förmedlar värdefull information till framtidens jägare, till exempel om vapen, vilt och hantering av byte. På så sätt kan vi lita på att också framtidens jägare är ansvarsfulla experter.

Gemenskap är ett viktigt värde

Jakt är en gruppaktivitet. Gemenskap är ett av Jägarförbundets viktiga värden. Vi vill stödja och främja jaktföreningsverksamheten och jaktens inverkan på välbefinnandet i finländarnas liv. Genom att vara ett hem för alla jägare välkomnar vi alla med att göra något tillsammans och komma i gång med en bra hobby. Tillsammans är vi ett ännu starkare stöd för utvecklingen av den finländska jakten.

Har du frågor? Vänligen kontakta

Teemu Simenius
Teemu Simenius
järjestöpäällikkö
+358 50 331 5330
seuratoiminta, lakiasiat