Intressebevakning

Intressebevakning

Intressebevakning
Jägarförbundet är den finländska jägarens intressebevakare. Förbundet samarbetar aktivt med myndigheter och sammanslutningar som påverkar jakten både i Finland, i Norden och inom EU.

De globala huvudströmmarna medför hela tiden nya möjligheter att främja jakten. Betydelsen av hälsosam och ren mat, naturresursernas hållbara användning samt uppskattningen av både naturens och människans välfärd i motsats till urbaniseringen, innebär starka positiva strömningar som kan gynna jakten. Vi på Jägarförbundet bidrar aktivt till att påverka jaktens framtid både i Finland, globalt och inom EU. 
 

Intressebevakning i hemlandet 

Intressebevakningen har som mål att vara en del av beslutsprocessen redan under beredningen. Lika viktigt är det att föra initiativ med anknytning till jakt vidare och lyssna på medlemskårens behov. Jägarförbundet utvecklar och upprätthåller den finländska jägarens starka sakkunskap. Som sakkunniga betonar vi ett konstruktivt och aktivt samarbete med våra intressentgrupper och regelbunden kontakt med beslutsfattarna och intressenter såsom Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet och Finlands viltcentral. Vi vill också utveckla samarbetet med andra naturskyddsorganisationer samt med polisen och gränsbevakningen. 
 

Nordisk intressebevakning: tillsammans är vi starkare 

Jägarförbundet deltar regelbundet även i internationell intressebevakning. Förbundet är en aktiv medlem i de nordiska ländernas jägarorganisation Nordic Hunter Alliance (NHA) (Nordisk Jägarsamvirke). Tillsammans med de övriga medlemsländerna i NHA (NJS) försöker vi driva frågor som är viktiga för alla nordiska jägare och påverka beslut som berör jakt. 
 

Påverkan inom EU

Merparten av vårt lands nya lagar införs via EU och det är viktigt att påverka dessa redan under beredningen.
Jägarförbundet representerar Finland i den europeiska jägarorganisation FACE. Jägarförbundets representanter deltar i FACEs representantmöten och möten för expertarbetsgrupper. Via FACE försöker Jägarförbundet aktivt påverka EU:s beslut i frågor som berör de finländska och nordiska jägarna. Via FACE håller Jägarförbundet på eget initiativ aktiv kontakt med Europaparlamentets ledamöter, kommissionen och rådet samt övriga lobbyorganisationer. 

Tillsammans är vi starkare.

 

 

Har du frågor? Vänligen kontakta

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, vt. viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836
Ere Grenfors
Ere Grenfors
luonnon- ja riistanhoitopäällikkö
+358 50 569 8916
seuratoiminta, lakiasiat