Distrikten

Distrikten

Tillsammans efter en jaktdag
Metsästäjäliiton 16 piiriä kattavat koko maan Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kaikki Metsästäjäliiton jäsenet kuuluvat liittoon piirin kautta joko seurajäsenenä tai henkilöjäsenenä.

Jägarförbundets 16 distrikt omfattar hela landet med undantag av Åland. Alla medlemmar i Jägarförbundet hör till förbundet via sitt distrikt genom antingen föreningsmedlemskap eller personmedlemskap.

Distrikten är självständiga organisationer som har förbundit sig att följa förbundets verksamhetsprinciper. Verksamhetsledaren har ansvaret för distriktets verksamhet under ledning av distriktsstyrelsen.

Distriktets högsta beslutande organ är distriktets årsstämma, som sammanträder en gång om året. Medlemsföreningarna utser en representant och med ett bevittnat protokoll utdrag från föreningens årsmötes beslut, som en fullmakt att använda föreningens beslutsrätt, under röstningar vid olika ärenden  på årsstämman. Årsstämman väljer distriktsstyrelsen, som i sin tur utser kommittéer och utskott samt arbetsgrupper.

Gå till ett distrikts webbplats genom att klicka på distriktets namn