Stugägarna med i jakten på främmande rovdjur

Stugägarna med i jakten på främmande rovdjur

Projektet Stugägarna med i jakten på främmande rovdjur
Med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet inleder Jägarförbundet det cirka två år långa projektet Stugägarna med i jakten på främmande rovdjur, med syftet att få stugägarna med i jakten på små rovdjur antingen själva eller genom att be jägarna i området om hjälp.

Minken och mårdhunden som klassificerats som skadliga främmande rovdjur hotar den biologiska mångfalden i Finland.

Målet med projektet är att få stugägarna att förstå de främmande rovdjurens skadliga konsekvenser för det ursprungliga inhemska fågelbeståndet och att inse deras egna viktiga roll i att hålla beståndet av främmande rovdjur under kontroll och i synnerhet i att förbättra sjöfågelbestånden. För att minska antalet små rovdjur är det viktigt att ha förståelse och kunskap om situationen.

Mink- och mårdhundsjakten förutsätter inte jägarexamen

År 2019 ändrades jaktlagstiftningen och lagen och förordningen om invasiva främmande arter reglerades så att det inte längre krävs avlagd jägarexamen eller betald jaktvårdsavgift för att jaga mink och mårdhund. För jakten krävs dock markägarens eller jakträttshavarens tillstånd och jakten ska ske på ett etiskt sätt. I och med den uppdaterade lagstiftningen kan man också ta hjälp av stugägarna vid mink- och mårdhundsjakten. Inom ramen för projektet förbereder man elektroniskt och tryckt utbildnings- och rådgivningsmaterial. Syftet är å andra sidan att få stugägarna att också be de lokala jaktföreningarna om hjälp, särskilt i jakten på mårdhund. Mårdhundsfällor fångar mårdhunden levande.

I projektet bildar man regionala och lokala nätverk för att hitta hjälp för att placera ut fällor och ordna jakten. Med projektet skapar man också förutsättningar för lokala jaktföreningar och för jägarna i området att erbjuda stugägarna hjälp med mink- och mårdhundsjakten.

 

Mökkiläiset vieraspetopyyntiin
Svenska-Österbotten Ola Sandqvist 050-431 5338, ola.sandqvistatmetsastajaliitto.fi
Österbotten Veli Kujala 0400-515 406, veli.kujalaatmetsastajaliitto.fi
Mellersta Finland Heikki Taskinen 040-574 1813, heikki.taskinenatmetsastajaliitto.fi
Storsavolax Tapio Meriluoto 045-120 9113, tapio.meriluotoatmetsastajaliitto.fi
Kymmene Erkki Pentinniemi 0400-636 611, sml.kymenpiiriatco.inet.fi
Nyland Bo-Krister Lindholm 0500-821 492, bo-krister.lindholmatmetsastajaliitto.fi
Egentliga Finland Pontus Enestam 040-590 3122, enestam.pontusatgmail.com
Satakunta Reijo Holmi 0400-725 928, reijo.holmiatmetsastajaliitto.fi
Södra Tavastland Mika Laine 0400-774 663 (tekstiviestitse), mika.laineatmetsastajaliitto.fi
Norra Tavastland Petri Passila 040-511 7114, petri.passilaatmetsastajaliitto.fi
Olika fällor
Mårdhundsjakt
Minkfällor
Hur fånga en mink fångats i en så kallad Ihjäl-fälla?
Hur finna den rätta plats för Ihjäl-fälla?
Rautojen viritys puristinta apuna käyttäen
Minkkibunkkerin rakennus ja asennus

Lämpimän ajan minkin syötitys - kaksi keinoa

Blackfire "Fish" syöttinappula

Tarvikkeet:

  • Syöttinappuloita, käy esim kissan kuivanappulatkin, Blackfiren fish.
  • Pääsiäismunien muovinen kotelo ja ohut 4 tuuman naula, tai rautalangan pätkä.

Työnnä rautalanka, tai naula läpi muovikotelon toisesta päästä ja tee pari pientä reikää muovikotelon toiseen päähän. Tämän jälkeen tee naulaan tai rautalankaan lenkki, josta asetat syöttirasian roikkumaan syöttipuolelle loukkuun. Viritä loukku. Tämä syötti kestää lämpimällä ajanjaksolla muutaman viikonkin, toisin kuin kala, liha, tai muu mätänevä syötti.

Käytä syötittämisessä aina hansikkaita, jotta et jätä loukkutarpeisiin ihmisen hajua.

"Pesäsyötti"

Tarvikkeet:

  • sorsan untuvia, esimerkiksi syksyn sorsajahdista
  • kananmuna

Muotoile loukun syöttiosaan "pesä" untuvista. Lisää muna tai kaksi untuvien päälle. Syötti kestää kuukaudenkin, eikä munan pilaantuminen haittaa.

Käytä syötittämisessä aina hansikkaita, jotta et jätä loukkutarpeisiin ihmisen hajua.

Vad kan var och en av oss göra?

  • Mata inte främmande rovdjur; låt inte fiskrens ligga kvar ute och undvik att ha en öppen kompost.
  • Tillåt fångst av främmande rovdjur på dina marker.
  • Informera andra om vikten av att bekämpa främmande rovdjur. Fångst av mårdhund och mink är naturvård.
  • För avlägsnande av främmande rovdjur krävs inget jaktkort. Bekanta dig med fångstmetoderna innan du inleder fångsten.

 

 

 

Har du frågor?

En webbplats om främmande rovdjur och fångstmetoder beträffande dem: Vieraspeto.fi

Petri Passila
Petri Passila
Hankevastaava
Vieraspeto-hanke
040 511 7114