För föreningarna

Styrkan i att göra något tillsammans

Jaktföreningarna spelar en viktig roll för landsbygdens livskraft och styrkan i att göra något tillsammans. För stadsbon är de ofta ett sätt att hålla kontakten med sin tidigare hemtrakt eller ett tillfälle att komma ut i naturen och göra något tillsammans. En viktig uppgift för Jägarförbundet är att trygga jaktföreningsverksamhetens förutsättningar och kontinuitet i vårt land.
Jägarförbundets viktigaste uppgift är att främja jakten och jaktföreningarnas verksamhetsförutsättningar. Vi vill vara en intresseorganisation för alla jägare och att inkludera alla i vår verksamhet.

För föreningarna