För unga

 Jakt är en utmärkt hobby också för unga personer.

Första steget mot att bli jägare på läger och i klubbar
Läger- och klubbverksamheten hör till de viktigaste verksamhetsformerna inom Jägarförbundets ungdomsarbete. På lägren och i klubbarna får barn och unga bekanta sig med naturen samt med jakt och jaktvård under trygga former i likasinnat sällskap.

För unga

Stöd till ungdomar med hobbyn