ABC för jaktskytte

ABC för jaktskytte

Jaktskytte ABC
Efter att ha klarat av sin jägarexamen, så är oftast nästa steg att skaffa sig sitt första vapen. Men var kan man lära sig grunderna om en säker vapenhantering och skytte? Svaret är Finlands Jägarförbunds utbildning 'ABC för jaktskytte'.

 

ABC-utbildningen för  jaktskytte har utvecklats med tanke på jägare som nyligen har tagit sin jägarexamen eller jägare som av annan orsak skjutit litet. Under utbildningen lär du dig från första början  grunderna för en korrekt vapenhantering och skytte. Utifrån detta är det sedan lätt att gå vidare med en självständig skytteträning.

ABC för jaktskytte är ett system för skytteutbildning för jägare, utvecklat av Jägarförbundet. Träning på skjutbana är en viktig del av utvecklingen av de egna färdigheterna, men jaktskytte är mer än så. Det handlar om att känna sina egna gränser, fatta snabba beslut och ha kännedom om redskapen.

På vår webbplats kan du läsa mer om grunderna i jaktskytte, se utbildningsvideor eller läsa den digitala versionen av handboken ABC för jaktskytte. På webbplatsen uppdaterar vi lagförändringar i anknytning till jaktvapen och patroner, och du kan också använda vår hagelräknare, då du testar nya patroner.

För dig som nyligen har avlagt examen eller har endast lite skjuterfarenhet rekommenderar vi deltagande i praktisk utbildning, dvs. utbildningen ABC för jaktskytte.

Under den sex timmar långa utbildningen ges introduktion i skytte med hagelgevär och kulgevär samt information om säkerhet. Utbildningen kostar 70 euro, i vilket ingår de vapen och patroner som används under utbildningen. Det enda du behöver ta med är hörselskydd och skytteglasögon. Som utbildningsintyg får deltagarna Jaktskyttekortet. Se tidpunkterna för kommande utbildningar här.

ABC-utbildningen i skytte är uppdelad i två stycken tre timmar långa sessioner på skjutbana. Under hagelgevärsdelen skjuts bl.a. hagelgevärets träffbild samt mot stillastående, rörligt och flygande mål. I kulgevärsdelen ges undervisning i inskjutning, bänkskytte samt skytte mot stillastående och rörligt mål. I båda delarna fästs uppmärksamhet på säker vapenhantering.

Utbildningen sker i små grupper, i vilka varje deltagare utför samtliga övningar.

ABC för jaktskytte är Jägarförbundets och Finlands viltcentrals gemensamma projekt.

ABC-utbildningen i jaktskytte har utvecklats för jägare som just har examen eller på annat sätt skjutit lite. I träningen kommer du omedelbart att lära dig grunderna för att skjuta rätt. Det är bra att fortsätta därifrån mot oberoende banträning.

Bekanta dig materialet

Innan den faktiska utbildningen kan du bekanta dig med det elektroniska materialet i förväg och läsa förhandsversionen av Jaktskytte ABC -guide.

Från utbildningskalendern kan du hitta rätt utbildning för dig och registrera dig för den.

Jaktskyttekort


De som har avslutat utbildningen kommer att få ett jaktskyttekort med kreditkort i posten. Du bör visa kortet, till exempel när du ansöker om medlemskap i en jaktklubb. Och åtminstone är kortet verkligen inte en nackdel när man ansöker om ett pistoltillstånd.

 

 

Har du frågor? Vänligen kontakta

Jussi Partanen
Jussi Partanen
metsästysampumapäällikkö
+358 40 845 1572