Corona-anvisningar

Corona-anvisningar

Suomen Metsästäjäliitto on laatinut suosituksia/ohjeistuksia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Aineistoa päivitetään ja tarkennetaan muuttuvien ohjeistusten mukaisesti. 

Finlands Jägarförbund har utarbetat rekommendationer för att förhindra spridning av koronaviruset. Förbundet rekommenderar att alla aktivt följer med den uppdaterade information som myndigheterna ger.

Corona-anvisningar

Det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) smittar i första hand som droppsmitta när en insjuknad person hostar eller nyser. Vid närkontakt kan coronaviruset smitta även via beröring om den insjuknade till exempel har hostat i händerna och därefter rört en annan människa.  

Var och en kan med sitt eget handlande minska risken för spridning av coronaviruset.  I sitt vardagliga liv kan man förebygga smitta genom att sköta handhygienen och undvika närkontakt med andra människor .  

  • Håll ett säkerhetsavstånd på minst 1–2 meter till andra människor.
  • Sköt om din hand- och hosthygien.
  • Använd ansiktsmask när du inte kan hålla avstånd.
  • Ladda ner appen Coronablinkern.
  • Om du får symtom, sök dig till coronatest och stanna annars hemma.

Vanliga frågor om coronaviruset: https://avi.fi/sv/vanliga-fragor-om-coronaviruset

Jägarförbundets egna insstruktioner för olika situationer (på finska)