Jakt-Metsoläger

Jakt-Metsoläger

Jakt-Metsoläger
På Jakt-Metsolägren får ungdomar bekanta sig med olika jaktformer och jakthundar i praktiken.

Jakt-Metsolägren som ordnas under hösten är avsedda för ungdomar i ålder 15–29 år, som ofta redan har avlagt sin jägarexamen. På Jakt-Metsolägren får deltagarna bekanta sig med olika jaktformer och jakthundar samt tillämpa det de har lärt sig på sitt Jakt-Metsoläger i praktiken. Lägren är ett ypperligt tillfälle för unga jägare som inte har egna möjligheter att jaga och deltagarna får en chans att jaga tillsammans med andra jägare i sin egen ålder. Under lägren kan deltagarna till exempel få pröva på att smyga in på ståndskall, sitta på hjortpass och delta i grytjakt.

Har du frågor? Vänligen kontakta

Antti Mäkinen
Antti Mäkinen
Nuorisotyön asiantuntija
+358 50 462 6993