Kontaktinformation

Kontaktinformation

Erätalo
Jägarförbundet är beläget med goda förbindelser i Riihimäki.

Postadress

Finlands Jägarförbund
(Kinturinkuja 4)
PB 91
11101 Riihimäki

E-post

asiakaspalveluatmetsastajaliitto.fi

Personalens e-postadresser har formen förnamn.efternamnatmetsastajaliitto.fi.

Telefon

010 841 0050 (växel) vardagar kl. 9–15

Taxan för samtal till 010-nummer är 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/minut.

Faktureringsadress

E-faktureringsadress/EDI-kod: 003702022203  Förmedlarkod: Maventa (003721291126) Fakturareferens: Namnet på beställande person 

Medlemsregister

Om du har frågor som gäller adressändringar, medlemskort, användningen av medlemsregistret och den centraliserade faktureringen av medlemsavgifter kan du vända dig till Kehätieto tel. 010 325 5959 eller smlatkehatieto.fi.

Om du har frågor som gäller ditt jaktkort eller tidningen Jägaren får du hjälp från Finlands viltcentral, tel. 029 431 2002.

Om linjen är upptagen kan du i stället fylla i kontaktformuläret

Personal

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836
Teemu Simenius
Teemu Simenius
järjestöpäällikkö
+358 50 331 5330
seuratoiminta, lakiasiat
Jaana Aalto
Jaana Aalto
talouspäällikkö
+358 50 411 6579
Ere Grenfors
Ere Grenfors
luonnon- ja riistanhoitopäällikkö
+358 50 569 8916
seuratoiminta, lakiasiat
jaska salonen
Jaska Salonen
yhteyspäällikkö
+358 40 561 5076
ilmoitusmyynti, yhteistyösopimukset
Jussi Partanen
Jussi Partanen
metsästysampumapäällikkö
+358 40 845 1572
Ere Grenfors
Ere Grenfors
luonnon- ja riistanhoitopäällikkö
+358 50 569 8916
seuratoiminta, lakiasiat
Petri Kuossari
Petri Kuossari
ICT-päällikkö
+358 50 343 5188
Antti Lehtisalo
Antti Lehtisalo
ICT-suunnittelija
+358 40 501 9061
ICT-palvelut
Katariina Korpua
Katariina Korpua
järjestöassistentti
+358 400 719 311
toimistopalvelut ja asiakaspalvelu
Kirsi Färm
Kirsi Färm
Jahtimedia.fi
viestinnän asiantuntija
+358 40 172 7732
Anna Grenfors
Anna Grenfors
sisältöasiantuntija, tuottaja
+358 505 267 170
Jahti-lehden toimitus
Suvi Honkavaara
Suvi Honkavaara
järjestökoordinaattori
+358 407 300 866
tapahtumat ja messut
Tuomas Pelkonen
Tuomas Pelkonen
ympäristöasiantuntija
+358 50 524 0555
Petri Passila
Petri Passila
Hankevastaava
Vieraspeto-hanke
040 511 7114
Sanna Visto
Sanna Visto
myynti- ja talousassistentti
+358 50 356 1309
Eräkontti

Förbundsstyrelse 2020

Ilkka Mäkelä
Ilkka Mäkelä
puheenjohtajan tehtävää hoitava varapuheenjohtaja
+358 500 831 116
Jukka Hautala
Jukka Hautala
Pohjanmaan piirin edustaja
+358 40 5307 107
varajäsen Jyrki Koivusalo
Pekka Julkunen
Pekka Julkunen
Pohjois-Savon piirin edustaja
+358 400 960 107
varajäsen Hannu Pohtinen
Ola Sandqvist
Ola Sandqvist
Representant för Svenska Österbottens distrikt
0504315338
biträdande Mats Tuomela
Harri Käsmä
Harri Käsmä
Kainuun piirin edustaja
+358 40 5018 953
varajäsen Juhani Voutilainen
Petteri Lampinen
Petteri Lampinen
Suur-Savon piirin edustaja
+358 400 555 790
varajäsen Ari Teittinen
Bobi Lindholm
Bo-Krister Lindholm
Uudenmaan piirin edustaja
+358 500 821 492
varajäsen Tapani Koskela
Ahti Lukkaroinen
Ahti Lukkaroinen
Etelä-Hämeen edustaja
+358 40 5588 295
varajäsen Kimmo Salo
Juha Kuusisto
Juha Kuusisto
Satakunnan piirin edustaja
+358 50 5555 990
varajäsen Timo Mäkelä
Pauli Nyström
Pauli Nyström
Pohjois-Hämeen piirin edustaja
+358 40 8683 534
varajäsen Hannu Wäre
Pasi Parviainen
Pasi Parviainen
Pohjois-Karjalan piirin edustaja
+358 50 640 35
varajäsen Ilkka Jokinen
Veikko Piuva
Veikko Piuva
Lapin piirin edustaja
+358 400 297 504
varajäsen Kalevi Korhonen
Veli Seikola
Veli Seikola
Varsinais-Suomen edustaja
+358 400 525 177
varajäsen Pekka Patjas
Veijo Turpeinen
Veijo Turpeinen
Keski-Suomen piirin edustaja
+358 40 708 0683
varajäsen Heikki Taskinen
Juho Prittinen
Juho Prittinen
Keskipohjan piirin edustaja
+358 400 166 932
Simo Vertanen
Simo Vertanen
Kymen edustaja
+358 50 561 4944
varajäsen Toni Penttinen
Mikko Äijälä
Mikko Äijälä
Oulun piirin edustaja
+358 44 5118 335
varajäsen Ari Haataja
Veli-Matti Pekkarinen
Veli-Matti Pekkarinen
lintuvesiasiantuntija
+358 50 472 8724
SOTKA-hanke