100 år längs en gemensam vildmarksstig

Finlands Jägarförbund
100 år

År 2021 har det gått 100 år sedan Jägarförbundet grundades. Vi vill fira denna milstolpe på många olika sätt under året, och jubileumsåret kommer att synas i all vår verksamhet år 2021 genom kampanjer och evenemang.

100 år längs en gemensam vildmarksstig

Jubileumsårets tema finns är en gemensam vildmarksstig. Vi vill lyfta fram den finländska jaktkulturen och jaktens betydelse i vårt samhälle. Vi hoppas att jubileumsåret bidrar till att öka medvetenheten om att Jägarförbundet är ett hem för alla jägare.  Under jubileumsåret lär sig jaktsamfundet mera om sin egen historia. Den gemensamma stigen leder oss också in i det nya årtiondet.