100 vuotta yhteisellä eräpolulla

Metsästäjäliitto
100 vuotta

Vuonna 2021 tulee kuluneeksi 100 vuotta Metsästäjäliiton perustamisesta. Tätä merkkipaalua halutaan juhlistaa vuoden aikana monin eri tavoin ja juhlavuosi näkyy kaikessa toiminnassa vuonna 2021. Vuosi rakentuu erilaisista kampanjoista ja tapahtumista.

100 vuotta yhteisellä eräpolulla

Haluamme juhlavuotena nostaa esiin suomalaista metsästyskulttuuria ja metsästyksen merkitystä yhteiskunnassamme. Toivomme, että juhlavuosi lisäsi osaltaan tietoisuutta siitä, että Metsästäjäliitto on koti kaikille metsästäjille.  

Juhlavuoden aikana metsästysyhteisö oppii ymmärtämään paremmin historiaansa, jossa askelet vievät yhteisellä eräpolulla myös seuraavalle vuosikymmenelle.