Järgarförbundets historik

Järgarförbundets historik

historik
Jägarförbundets hundraåriga historia i en och samma bok "Vuosisata metson siivillä"

Jägarförbundets hundraåriga historia i en och samma bok. Boken på 228 sidor, som beskriver förbundets nyanserade historia och ger en inblick i den finländska jaktkulturens och jaktens förflutna, är skriven av historieforskaren doktor Tero Halonen.

Boken kan beställas från Eräkonttis webbutik. 

Boken också över Wadén

Professor Martti Häikiö har författat levnadsteckningen över Dan. Joh. Wadén (1850-1930). 

Den nyutkomna boken presenterar Daniel Johannes Wadéns sju liv och behandlar hans aktiviteter på livets olika delområden. I levnadsteckningen stiger fram en person vars insatser sedermera var och en av oss på något sätt kommit i beröring med. Boken är tvåspråkig och ges ut av Minerva kustannus Oy på beställning av Dan. Joh. Wadéns fond vars huvudmän är Finlands jägarförbund och Svenska litteratursällskapet i Finland som förvaltare av Svenska kulturfonden. 

Boken kan beställas från Eräkonttis webbutik. 

Video om Wadén på adressen www.jahtimedia.fi/waden.