Jubileumslotteri

Jubileumslotteri

lotteri
FÖR ATT FIRA jubileumsåret ordnar Jägar-förbundet ett lotteri där huvudvinsten är en ny Subaru Outback.

Till lotteriet har vi skaffat många andra fina vinster som alla anknyter till vår gemensamma hobby. Lotterna följer med den här numret av tidningen och du kan betala dem med det bankgiro som bifogats lotterna eller via Siirto med QR-koden eller referenskoden.

Efter det är det bara att hoppas på att du vunnit huvudvinsten. Om du inte vill delta den här gången kan du returnera lotterna enligt anvisningarna så att vi kan använda dem någon annanstans. Alterna-tiv kan du bara till exempel bränna upp lotterna. Din insats för den finländska jakten är viktig. Jubileumslotten är ett fint och enkelt sätt att stöda vårt gemensamma ärende.

Har du frågor? Vänligen kontakta

Jaska
Jaska Salonen
yhteyspäällikkö
+358 40 561 5076
ilmoitusmyynti, yhteistyösopimukset