Europeiska unionens kemikaliemyndighet (ECHA) publicerade idag den 3 februari 2021 sitt förslag till kommissionen om begränsning av användningen av kulor, hagel och fiskevikter tillverkade av bly. Jägarförbundet rapporterar mer om ämnet efter att först ha bekantat sig med förslagets omfattande 900-sidiga material.

Kemikalieverket publicerade ett förslag om begränsning av kulor, hagel och fiskevikter tillverkade av bly

10.09.2021 10:25
Europeiska unionens kemikaliemyndighet (ECHA) publicerade idag den 3 februari 2021 sitt förslag till kommissionen om begränsning av användningen av kulor, hagel och fiskevikter tillverkade av bly. Jägarförbundet rapporterar mer om ämnet efter att först ha bekantat sig med förslagets omfattande 900-sidiga material.

I förslaget föreslås totalförbud och begränsningar för användningen av kulor och hagel av bly, både vid jakt och vid sportskytte. Förslaget begränsar också användningen av fiskevikter tillverkade av bly. Begränsningsförslaget innehåller partiella förbud mot utsläppande på marknaden.

Begränsningsförslagets innehåll enligt kemikalieverkets nyhet i huvuddrag:

  • Blyhagel förbjuds helt med en övergångsperiod på 5 år
  • Stora kulkaliber förbjuds med en övergångsperiod på 18 månader
  • Små kulkaliber förbjuds med en övergångsperiod på 5 år

För närvarande utesluter begränsningsförslaget  användning av bly endast i myndighetsverksamhet och på inomhusskjutbanor. Enligt förslaget är bly också tillåtet till exempel vid olympisk idrott under stränga begränsade förhållanden och vid sportskytte där det är möjligt att använda kulfällor.

Processen torde pågå i flera år

Övergångsperioden börjar när begränsningarna har antagits av alla EU-organ. Begränsningsprocessen torde pågå i flera år. Nästa steg är att begränsningsförslaget ska granskas av kommittén för riskbedömning (RAC) och kommittén för socioekonomisk analys (SEAC). Därefter inleds i slutet av mars ett sex månader långt offentligt samråd.

Tidigare i fjol godkände Europeiska kommissionen ett förslag om att förbjuda användningen av blyhagel på våtmarker. Hela förbudsprocessen pågick från 2015 till 2020. Förbudet att använda blyhagel på våtmarker träder i kraft i Finland antingen den 15 februari2023 eller den 15 februari2024 beroende på Finlands nationella beslut. Jägarförbundets sista nyhet om denna begränsning kan du läsa här (på finska). Den begränsningsprocess som nu inleds är alltså en separat process och gäller användningen av bly i all ammunition.

Begränsningsförslagets komplexitet och eventuella brister i bedömningen framgår bland annat av att kemikalieverket har bedömt förslagets socioekonomiska konsekvenser på en vid skala. Enligt förslaget kommer effekterna att bli något mellan 260 miljoner och 10,5 miljarder euro under de kommande 20 åren.

Hos de europeiska jägarnas takorganisation FACE pågår som bäst en socioekonomisk enkät riktad till jägare i EU-länderna om användningen av bly i ammunition. Resultaten av enkäten kommer att användas för att bevaka jägarnas intressen i ärendet.

Mer information:

Chef för jaktskytte Jussi Partanen, tfn 040 845 1572, jussi.partanenatmetsastajaliitto.fi

Begränsningsförslaget på engelska här: https://echa.europa.eu/documents/10162/c223c794-69c0-869d-9b76-48bde881f7fa      

Bilaga till begränsningsförslaget på engelska här: https://echa.europa.eu/documents/10162/c223c794-69c0-869d-9b76-48bde881f7fa

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!