Ungdomsarbetets ABC

Ungdomsarbetets ABC

Jägarförbundets handbok Ungdomsarbetets ABC fungerar som stöd för att lära ungdomar och barn om vildmarksliv, viltvård och jakt.

Handboken innehåller färdiga helheter av vilka du enkelt bygger upp ett program i en vildmarksklubb och på ett vildmarksläger. Du kan tillämpa innehållet enligt din kompetens, omständigheterna och den grupp som handleds. Målet är att väcka barnens och ungdomarnas intresse för vildmarksliv, viltvård och jakt.

Det är viktigt att erbjuda positiva erfarenheter så att intresset bevaras och till och med växer i takt med lärandet. Genom att lära sig genom erfarenhet lär man sig också god jägarsed och att röra sig i naturen.

Ungdomsarbetets ABC