Vi har nu öppnat Jägarförbundets webbsidor också på svenska.

Webbsidor nu också på svenska

23.09.2020 16:40
Vi har nu öppnat Jägarförbundets webbsidor också på svenska.

De består i stort sätt av samma innehåll som de finskspråkiga sidorna. Också de väsentligaste nyheterna kommer att ges ut på svenska. Om du hittar någonting att korrigera, var så vänlig och skicka respons till adressen eija.vallinheimoatmetsastajaliitto.fi Tack så mycket!