Rysslands anfall mot Ukraina har väckt många finländares vilja att hjälpa och även Jägarförbundet har fått förfrågningar om möjligheten att arrangera insamlingar till förmån för Ukraina. Jägarförbundet har i samråd med de förtroendevalda diskuterat saken och konstaterat att Jägarförbundet inte besitter den nödvändiga kompetens om behövs för att verka i krisområden.

Jägare, hjälp Ukraina genom att donera till etablerade föreningar som är verksamma i krisområdena

05.05.2022 15:35
Rysslands anfall mot Ukraina har väckt många finländares vilja att hjälpa och även Jägarförbundet har fått förfrågningar om möjligheten att arrangera insamlingar till förmån för Ukraina. Jägarförbundet har i samråd med de förtroendevalda diskuterat saken och konstaterat att Jägarförbundet inte besitter den nödvändiga kompetens om behövs för att verka i krisområden.

−Jägarförbundets medlemmar är säkert upprörda på grund av situationen i Ukraina, men förbundet har tyvärr inte den kompetens, de resurser eller kanaler som behövs för att hjälpa till i krissituationer. Vi hoppas ändå att även jägarna hjälper den ukrainska befolkningen med donationer till etablerade ukrainska aktörer.  

Ansvarsfullt donerande (AnDo) rf är ett samarbetsnätverk för allmännyttiga organisationer som bedriver penninginsamling. Finlands Jägarförbund är en av AnDos medlemsorganisationer. AnDos medlemsorganisationer representerar ca en miljon givare och understödjare.

I Finland finns flera organisationer som hjälper vid kriser och katastrofer i världen. Med hjälp av donationerna genomförs olika former av humanitärt bistånd i krisområdet, bl.a. distribution av nödhjälpsförnödenheter och hjälp till biståndsarbetarna i deras vardagliga arbete. Läs mer om insamlingarna som organisationerna genomför för att bistå Ukraina:

https://www.vala.fi/b/rahalahjoitukset-ukrainaan

Även CIC (International council for game and wildlife conservation) samlar in pengar: https://payment.cic-wildlife.org/purchasable/760