Finlands Jägarförbunds höstförbundsmöte 17.11.2022 valde enhälligt Tuomas Hallenberg att fortsätta som styrelseordförande under följande tvåårsperiod. Hallenberg har hittills fungerat som ordförande i sex år. Som styrelsens vice ordförande fortsätter Ilkka Mäkelä. Ordförandena står i tur att avgå turvis vartannat år.

Tuomas Hallenberg fortsätter som Jägarförbundets ordförande

24.11.2022 11:56
Finlands Jägarförbunds höstförbundsmöte 17.11.2022 valde enhälligt Tuomas Hallenberg att fortsätta som styrelseordförande under följande tvåårsperiod. Hallenberg har hittills fungerat som ordförande i sex år. Som styrelsens vice ordförande fortsätter Ilkka Mäkelä. Ordförandena står i tur att avgå turvis vartannat år.

Till styrelsemedlemmar för följande tvåårsperiod i stället för dem som ska avgå samt deras suppleanter valdes:

Ordinarie medlem:

Suppleant:

Distrikt:

Jukka Hautala

Jyrki Koivusalo

Pohjanmaan piiri

Juha Kuusisto 

Timo Mäkelä

Satakunnan piiri

Harri Käsmä

Juhani Voutilainen

Kainuun piiri

Petteri Lampinen

Ari Teittinen

Suur-Savon piiri

Bo-Krister Lindholm 

Tapani Koskela 

Uudenmaan piiri

Ahti Lukkaroinen

Kimmo Salo

Etelä-Hämeen piiri

Jari Nikko

Wendy Jansson

Svenska Österbottens distrikt

Veijo Turpeinen

Heikki Taskinen

Keski-Suomen piiri

 

Övriga styrelsemedlemmar:

Ordinarie medlem:

Suppleant:

Distrikt:

Pekka Julkunen

Hannu Pohtinen

Pohjois-Savon piiri

Pauli Nyström

Hannu Wäre 

Pohjois-Hämeen piiri

Pasi Parviainen

Juha Hiltunen 

Pohjois-Karjalan piiri

Veikko Piuva

Kalevi Korhonen 

Lapin piiri

Marko Laine

Pekka Patjas 

Varsinais-Suomen piiri

Sinikka Uusitalo

Juho Prittinen

Keskipohjan piiri

Toni Penttinen  

Kai Korpi  

Kymen piiri

Mikko Äijälä

Ari Haataja

Oulun piiri

 

 

 

 

Förbundsstyrelsen består av 16 medlemmar, en ordförande och en vice ordförande. En styrelseledamot och dennes suppleant väljs vid förbundsstämman för två år i taget. Ordförandens och vice ordförandens mandattid är två år och deras tur att avgå är turvis vartannat år.

På förbundsmötet godkändes också bl.a. verksamhetsplanen och budgeten för nästa år. Vid mötet fattades beslut om en höjning av medlemsavgiften med tre euro till 12,50 euro, när medlemsavgiften redan i åtta års tid har varit 9,50 euro. I och med höjningen av medlemsavgifterna stärker Jägarförbundet bland annat den nationella och internationella intressebevakningen i anslutning till jakt på stora rovdjur och jakt i allmänhet, samt sin organisationskommunikation. Förbundet och dess distrikt samt medlemsföreningarna utför ett betydande ungdomsarbete bl.a. genom att arrangera Metso-läger samt utbildning och rådgivning inom natur- och viltvård.

Jägarförbundet består av 2 700 jaktföreningar och över 145 000 jägare. Förbundet är en av Finlands största medborgarorganisationer.

Har du frågor? Kontakta oss

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836