Om du väntar utländska jaktgäster ska du kontakta verksamhetsledaren i områdets jaktvårdsförening i god tid för att sköta jaktkortsärendena. 

Sköt jaktkortsärenden för utländska jaktgäster i god tid

15.07.2022 17:37
Om du väntar utländska jaktgäster ska du kontakta verksamhetsledaren i områdets jaktvårdsförening i god tid för att sköta jaktkortsärendena. 

Eventuella vapentillståndsärenden ska du sköta hos polisen i god tid. Kunden ska själv vid behov skaffa översättningar av jaktdokument och utredningar.

En utländsk jägare i Finland behöver:

  1. ett finländskt jaktkort
  2. jakttillstånd på det område där jakten ska ske
  3. ett finländskt skjutprovsintyg (ett intyg över ömsesidigt erkännande av skjutprov), om det krävs för viltet i fråga
  4. tillstånd att föra in vapen och/eller hund i landet

Tilläggsuppgifter:

Kontaktuppgifter till jaktvårdsföreningarnas verksamhetsledare

Uppdaterade krav beträffande införsel av hundar (ruokavirasto.fi)

Införsel av och tillstånd för skjutvapen (poliisi.fi)

Följande jägarexamina och skjutprov

På jakt i Finland – broschyr  (finska, svenska, tyska, ryska)