Behandlingen av varg-medborgarinitiativ slutfördes i riksdagens plenum den 14 oktober. Det ena gäller tillåtelse att jaga varg (MI 4/2020).

Riksdagen röstade om medborgarinitiativen om jakt på varg

18.10.2022 11:53
Behandlingen av varg-medborgarinitiativ slutfördes i riksdagens plenum den 14 oktober. Det ena gäller tillåtelse att jaga varg (MI 4/2020).

I fråga om jakt på varg instämde riksdagen i jord- och skogsbruksutskottets betänkande, där det föreslås att statsrådet börjar bereda lagstiftning som preciserar bestämmelserna i jaktlagen, som tillåter jakt på varg med stöd av dispens, om detta inte inverkar menligt på bevarandet eller uppnåendet av en gynnsam skyddsnivå för arten.

Riksdagen godkände förslaget enligt betänkandet och förslagen till uttalanden i betänkandet.

Har du frågor?

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, vt. viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836