Medlemsföreningarna kan ansöka om finansiering | Suomen Metsästäjäliitto

Medlemsföreningarna kan ansöka om finansiering

02.07.2020 11:03
Gåsar på vårtmark

Jägarförbundets distrikt eller medlemsföreningar kan ansöka om finansiering från förbundet för projekt med anknytning till jakt och viltvård, skydd av vilt och utplantering förflyttningsutplanteringar, ungdomsarbete eller jaktskytte.

Jägarförbundet har Polisstyrelsens tillstånd att samla in medel som kan beviljas medlemskårens egna projekt, till exempel för anläggande av en våtmark eller ordnande av ungdomsläger. Stöder man förbundets verksamhet kan du bidra till bättre habitat för viltet eller en ny, spännande upplevelse för ungdomarna. Du kan skänka en summa här.

Det är möjligt att ansöka om medel året om. Ansökningarna behandlas av förbundsstyrelsen två gånger om året utifrån expertgruppers presentationer av teman. Ansökningstider är alltid 1.4–30.9 och 1.10–31.3. Kom ihåg att beakta ansökningstiden och beslutsprocessen när du lämnar in din ansökan.

Mer information:
Ere Grenfors, tel. +358 505 698 916