I augusti öppnas ett medborgarinitiativ där man kräver att stamvårdande jakt på varg ska inledas så snart som möjligt.

Medborgarinitiativet för att inleda stamvårdande jakt på varg öppnas i augusti

13.08.2020 07:40
I augusti öppnas ett medborgarinitiativ där man kräver att stamvårdande jakt på varg ska inledas så snart som möjligt.

Initiativet till att inleda en stamvårdande jakt på varg öppnas i webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi i augusti. Syftet med medborgarinitiativet är att trygga vardagen och näringarna för människor som bor både i och utanför tätorterna, men också att garantera säkerheten för husdjur och jakthundar.

Man väntar med skräck på den kommande jaktsäsongen

"Jaktsäsongen som snart börjar är ohållbar med tanke på vargsituationen. Jägarna är ängsliga för sina hundar och därför har det ansetts nödvändigt att vidta drastiska åtgärder. Samtidigt som antalet vargar har ökat till en ohållbar nivå har man kört ner tjänsten med information om sändarförsedda vargar. När man inte längre kan skydda hundarna på något sätt funderar många på om hela jakthundshobbyn är meningsfull”, säger Tuomas Hallenberg, styrelseordförande för Jägarförbundet. Jägarförbundet fruktar att man under den kommande jaktsäsongen förlorar fler jakthundar än på flera år, vilket kan förvärra vargkonflikten ytterligare under hösten.

Målet med den stamvårdande jakten är att sänka vargstammen till en samhälleligt tolererbar nivå. Den stamvårdande vargjakten är det bästa sättet att sköta vargstammen kontrollerat, lagligt och på ett sätt som beaktar människorna som bor mitt i bland vargarna. Syftet med jakten är att minska de skador som vargar orsakar jakthundar och husdjur, samt att hålla vargarna människoskygga och borta från mänsklig bosättning. Olika risksituationer har ökat då vargarna allt djärvare kommer in bland bebyggelsen, vilket hos många väcker olika rädslor.

Ytterligare information:

Jaakko Silpola, 050-406 4836