EU-kommissionens förslag med målet att sänka skyddsnivån för varg, som publicerades den 20 december 2023, är en välkommen nyhet för Jägarförbundet.

Kommissionens linjedragning om att sänka skyddsnivån för varg är viktig – nationella åtgärder behövs oavsett

20.12.2023 08:00
EU-kommissionens förslag med målet att sänka skyddsnivån för varg, som publicerades den 20 december 2023, är en välkommen nyhet för Jägarförbundet.

– EU:s ändrade linje visar att stamvårdande jakt på stora rovdjur är viktig för att upprätthålla stammarna av stora rovdjur på ett socialt och ekonomiskt hållbart sätt, samtidigt som skyddet av de stora rovdjuren säkerställs. Jägarförbundet och jägarnas EU-intresseorganisation FACE har länge krävt en ändring av vargens skyddsstatus. Kommissionen har äntligen och efter flera år av arbete från vår sida tagit till sig budskapet, konstaterar Jägarförbundets ordförande Tuomas Hallenberg.

Finland måste fastställa en gynnsam skyddsnivå för vargen som är nationellt godtagbar, så att jakten på varg kan säkerställas enligt såväl den nuvarande som den eventuellt ändrade skyddsklassificeringen.

– Kommissionens förslag till den ständiga kommittén för Bernkonventionen och den därpå följande ändringen av EU:s habitatdirektiv tar sammanlagt minst två år. Först om ett år, i december 2024, hålls nästa möte i Bernkonventionens kommitté, där en sänkning av skyddsnivån för varg kan behandlas. Därefter måste man ännu få till stånd en överföring av bilagan i habitatdirektivet. Den snabbaste åtgärden från kommissionens sida skulle nu vara att ändra tillämpningsanvisningen för habitatdirektivet i enlighet med dagens ställningstagande, uppmanar Hallenberg.

Nationella åtgärder behövs

Jägarförbundet påminner om att kommissionens linjeändring endast gäller vargen. Ingen ändring har föreslagits i skyddsstatusen för björn och lodjur.

– Jägarförbundet anser att Finland borde ändra lagstiftningen om stora rovdjur och utveckla förvaltningen så att lokala sociala och ekonomiska aspekter beaktas i tillstånden för jakt på stora rovdjur och i domstolsbehandlingarna. Även högsta förvaltningsdomstolens president Kuusiniemi talade tidigare i december om beaktande av den lokala aspekten.

Kommissionen påminde i dagens vargmeddelande om att medlemsstaterna ska utnyttja möjligheterna att avvika från habitatdirektivet. Förslaget om ändring av vargens skyddsstatus är en viktig ändring av EU:s linje och dess betydelse framhävs av att meddelandet har undertecknats av ordförande von der Leyen, miljökommissionär Sinkevičius och jordbrukskommissionär Wojciechowski.