För att fira jubileumsåret ordnar Jägarförbundet ett lotteri där huvudvinsten är en ny Subaru Outback.

Jubileumslotteri till förmån för jakten

21.07.2021 14:16
För att fira jubileumsåret ordnar Jägarförbundet ett lotteri där huvudvinsten är en ny Subaru Outback.

Till lotteriet har vi skaffat många andra fina vinster som alla anknyter till vår gemensamma hobby. Lotterna följer med den här numret av tidningen och du kan betala dem med det bankgiro som bifogats lotterna eller via Siirto med QR-koden eller referenskoden.

Efter det är det bara att hoppas på att du vunnit huvudvinsten. Om du inte vill delta den här gången kan du returnera lotterna enligt anvisningarna så att vi kan använda dem någon annanstans. Alternativ kan du bara till exempel bränna upp lotterna.

Lotteriet ordnas för att stöda Jägarförbundets och distriktens verksamhet, det vill säga för att trygga intressebevakningens resurser, öka utbildningen med anknytning till jakt och främja ungdomsarbetet. Dessutom kan en del av intäkterna användas i arbetet till förmån för jaktskytte, viltvård och jaktkultur. Intäkterna täcker också kostnaderna för förbundets 100-årsjubileum.

Jägare, vår omvärld förändras i allt snabbare takt. Vi måste försvara vår hobby. Jägarförbundet finns till för att vi ska ha möjligheter att jaga även i framtidenen – så att skottlossning ska eka på skjutbanorna och var och en får behålla sitt jaktvapen som ett redskap för vår fina hobby.

Din insats för den finländska jakten är viktig. Jubileumslotten är ett fint och enkelt sätt att stöda vårt gemensamma ärende.

Tack för att du deltar!