En egen yllesocksmodell har planerats för Jägarförbundet för att fira jubileumsåret.

Jubileumsåret fick egna yllesockor

09.12.2020 12:27
En egen yllesocksmodell har planerats för Jägarförbundet för att fira jubileumsåret.

Vem som helst kan sticka jubileumsårets yllesockor till sig själv eller som gåva. Anvisningen finns på vår webbplats.

Yllesockorna Jägarförbundet 100 har planerats för att fira jubileumsåret. Vi hoppas att yllesockorna stickas till brukssockor. Man får sticka jubileumssockorna för eget bruk eller ge dem som gåva. Sockorna kan samlas in och doneras vidare för ett gott ändamål. Stickandets glädje och trevligt jubileumsår!

Jägarförbundets jubileumssocka har mörkgrön bottenfärg. Längs sockan finns en figur med Jägarförbundets logo för jubileumsåret.