Delta i enkäten ifall du idkar jakt eller sportskytte.

Jägarförfrågan: Hur inverkar förbudet av blyammunition på dig?

15.01.2021 15:45
Delta i enkäten ifall du idkar jakt eller sportskytte.

 Inga personuppgifter samlas in för förfrågningen och du kan svara helt anonymt. Delta i enkäten på adressen face.eu/survey och välj i språkmenyn.

FACE är den europeiska takorganisationen för jägarna, som övervakar Europas nationella jägarorganisationers fördel. Med hjälp av FACE:s enkät utreds de socioekonomiska verkningarna av ett möjligt blyförbud i Europa.

Förfrågningen innehåller rätt många frågor, så reservera tid och en lugn stund för besvarandet.