Naturresursinstitutet (Luke) publicerade den 2 september 2021 en mellanrapport om arbetet med att fastställa en gynnsam skyddsnivå för varg. Jägarförbundet förutsätter att jord- och skogsbruksministeriet (JSM) utarbetar ett förslag om inledande av stamvårdande jakt på det sätt som minister Leppä meddelar.

Jägarförbundet: Ministeriet ska besluta om stamvårdande jakt på varg

10.09.2021 10:22
Naturresursinstitutet (Luke) publicerade den 2 september 2021 en mellanrapport om arbetet med att fastställa en gynnsam skyddsnivå för varg. Jägarförbundet förutsätter att jord- och skogsbruksministeriet (JSM) utarbetar ett förslag om inledande av stamvårdande jakt på det sätt som minister Leppä meddelar.

Vid remissdebatten om medborgarinitiativet om stamvårdande jakt på varg den 18 november 2020 konstaterade minister Leppä i riksdagen: "Definitionen av en gynnsam skyddsnivå har en nyckelroll här, och det är i praktiken ett gränsvärde för när stammen är på en sådan nivå att den kan regleras genom jakt. Därför har jag gett Naturresursinstitutet i uppdrag att fastställa detta gränsvärde så att informationen till denna del finns tillgänglig hos oss så snart som möjligt och senast efter sommaren."

Jägarförbundets ordförande Tuomas Hallenberg konstaterar: "Vi har nu fått Lukes mellanrapport. Tidigare på sommaren färdigställde ministeriets arbetsgrupp sitt arbete med hur den stamvårdande jakten kunde genomföras. Nu väntar vi med intresse på ett förslag om stamvårdande jakt enligt vad som tidigare meddelats."


Endast i Finland jagas vargen inte ännu

Runt om i Finland jagas varg, men i Finland finns det ännu inga beslut om jakt på varg.

Norge har en stam på drygt hundra vargar och några tiotals vargar har jagats. I EU-landet Sverige är skyddsnivån för varg 300 individer, dvs. 30 flockar, och den stamsvårdande jakten på varg har inletts i landet. I de baltiska länder som hör till Europeiska unionen jagas årligen hundratals vargar. I ryska Karelen betalas skottpengar för vargen. Vargstammen i Finland kan i sommar vara upp till 500 vargar efter att nya avkommor har fötts. Beslut väntas.

Förbundet bekantade sig med mellanrapporten och konstaterar att de presenterade siffervärdena i den preliminära granskningen verkar förvånansvärt höga jämfört med motsvarande värden i Sverige och Norge.

Förra hösten fick riksdagen ett medborgarinitiativ som blev färdigt på rekordtid om att inleda stamvårdande jakt på varg. Under remissdebatten om initiativet påskyndades inledandet av jakten. Flera kommuner och städer har under den senaste tiden vädjat till jord- och skogsbruksministeriet om att  jakt på varg ska påbörjas. Det är nu nödvändigt att beakta dessa behov i samhället.

Jägarförbundet har uppmuntrat jägarna att göra vargobservationer. Jägarna gjorde också en rekordstor insamling av DNA-prover, vilket ledde till att uppskattningen av stammens storlek ökade med en tredjedel. Målet har varit ett fungerande och transparent samarbete mellan olika aktörer: "Vi bör som nation gå vidare i frågan. För jägarna är det viktigt att varje aktör tar ansvar för sin lott", konstaterar Hallenberg vid Jägarförbundet.

Mer information:
Jägarförbundet
ordförande Tuomas Hallenberg, telefon 040 528 6069

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Tuomas Hallenberg
Tuomas Hallenberg
puheenjohtaja
+358 40 528 6069