Finlands Jägarförbunds styrelse har valt Jaakko Silpola, agronom (AFM) och MBA, till förbundets nya verksamhetsledare. Han tillträder sin post den 1 mars.

Jaakko Silpola blir Jägarförbundets verksamhetsledare

16.01.2020 18:09
Jaakko Silpola
Finlands Jägarförbunds styrelse har valt Jaakko Silpola, agronom (AFM) och MBA, till förbundets nya verksamhetsledare. Han tillträder sin post den 1 mars.

Jaakko Silpola, 55, arbetade tidigare med intressebevakningsfrågor som specialsakkunnig vid Vapo Oy. Dessförinnan arbetade han som verkställande direktör vid förbundet Turveteollisuusliitto och som generalsekreterare vid den internationella teknisk-vetenskapliga samarbetsorganisationen International Peatland Society. Vid sidan om arbetet har han också skött flera förtroendeuppdrag inom olika intresseorganisationer.

− Jägarförbundet har i uppgift att värna om den finländska jakt- och fiskekulturen samt att utveckla jakten och viltvården i vårt land. Heli Siitari, som nu lämnar posten som verksamhetsledare, förtjänar ett stort tack för att hon under sin tid på posten såg till att vårt nästan hundraåriga förbund utvecklade sin verksamhet och förtydligade sina värden. Det ger Jaakko Silpola ett utmärkt utgångsläge för att fortsätta arbetet med att främja den finländska jakten. Jag tror att Jaakko Silpolas kunnande kan hjälpa oss att svara på framtida utmaningar samt utveckla verksamheten med nya visioner och nätverk, säger styrelseordförande Tuomas Hallenberg vid Jägarförbundet.

− Jag känner stor vördnad inför våra medlemmar när jag nu tillträder min post vid Jägarförbundet. Mitt mål är att bygga upp Jägarförbundets verksamhet i samarbete med förbundets distrikt, förtroendevalda och personal, samt framför allt med hela medlemskåren. Jag vill tacka vår nuvarande verksamhetsledare Heli Siitari för hennes arbetsinsats, säger Jaakko Silpola.

– Jägarförbundet har ett fint målprogram som grundar sig på ansvarstagande, där målet är att vara ett hem för alla jägare. Vi tjänar jägarna och samhället genom att utbilda våra medlemmar, satsa på ungdomsarbete samt vara en aktiv och pålitlig intressebevakare för jägare både i Finland och inom EU, konstaterar Jaakko Silpola.

Finlands Jägarförbund är en intresseorganisation för jägare, vars uppgift är att främja jakt, naturupplevelser och en hållbar användning av naturresurserna. Jägarförbundet värnar om jaktkulturen, utvecklar jakt- och viltvårdsförhållandena i vårt land och för samman organisationer och människor som har jakt och viltvård som hobby. Jägarförbundet är en av Finlands största medborgarorganisationer med cirka 2 700 jaktföreningar och cirka 160 000 jägare som medlemmar.

Ytterligare information:

Tuomas Hallenberg
Styrelseordförande
tfn 040 528 6069

Jaakko Silpola
Verksamhetsledare fr.o.m. 1.3.2020
tfn 050 406 4836