Länsstyrelserna i Sverige har beviljat licens för jakt på 33 vargar i Sverige nästa vinter. I Norge beviljades licens för jakt på fyra vargflockar för att minska antalet vargar. Det innebär att 28–40 vargar får fällas.

I Sverige och Norge licenser för att minska antalet vargar nästa vinter

18.10.2021 11:09
Länsstyrelserna i Sverige har beviljat licens för jakt på 33 vargar i Sverige nästa vinter. I Norge beviljades licens för jakt på fyra vargflockar för att minska antalet vargar. Det innebär att 28–40 vargar får fällas.

Länsstyrelserna i Sverige meddelade i dag att det nästa vinter är tillåtet att jaga totalt 33 vargar i Sverige. Jaktbesluten räknades upp landskapsvis. Svenska Jägareförbundet krävde tidigare att vargstammen ska minskas till den skyddsnivå på 300 individer, dvs. en gynnsam skyddsnivå, som riksdagen fastställt. Detta hade inneburit en jaktkvot på över hundra vargar.

– Om Sveriges naturresursinstitut och länsstyrelserna tillåter en ökning av vargstammen finns det en risk att all makt i frågan överförs till EU. Regeringen och riksdagen måste göra allt som står i deras makt för att garantera en rovdjursförvaltning som jägarna, djurägarna och landsbygdsbefolkningen litar på, säger Peter Eriksson, ordförande för Svenska Jägareförbundet. Den beståndsvårdande jakten på varg inleddes i Sverige förra vintern.

Licens för jakt på fyra vargflockar i Norge

I Norge beviljades licens för jakt på fyra vargflockar för att minska antalet vargar. Det innebär att 28–40 vargar får fällas. I Norge samt i närheten av gränszonen mellan Norge och Sverige lever totalt 120–150 vargar. Det är ännu möjligt att överklaga beslutet om jaktlicensen, men licenslinjedragningen är ett viktigt steg i skötseln av vargstammen i Norge, berättar ordförande Knut Arne Gjems vid Norges jakt- och fiskeförbund.