Jägarförbundets ordförande Tuomas Hallenberg meddelade vid organisationens vårens förbundsstämma 20.4.2024 att han avstår som förbundets ordförande.

Hallenberg, som valts till Stora Enso, avstår från positionen som ordförande för Jägarförbundet

26.04.2024 10:02
Jägarförbundets ordförande Tuomas Hallenberg meddelade vid organisationens vårens förbundsstämma 20.4.2024 att han avstår som förbundets ordförande.

Hallenberg motiverade sitt meddelande vid årsmötet med att han har utnämnts till chef för Stora Ensos skogsdivision och medlem i koncernens ledningsgrupp. Hallenberg anser att det skulle vara utmanande att samtidigt sköta hans nya arbete och uppgiften som ordförande för Jägarförbundet. Hallenberg meddelade redan i samband med sitt val 2022 att han fortsätter som ordförande endast en period fram till höstens förbundsstämma 2024. På grund av sin arbetssituation avstår han nu ett halvt år tidigare än vad som tidigare meddelats.

Hallenberg konstaterade i samband med anmälan om utträde till Jägarförbundets förbundsstämma:

"Det intressebevakningsmässiga läget har idag behandlats i vår organisations beslutsfattarpanel. I statsminister Petteri Orpos regeringsprogram sammanfattas också de viktigaste målen för Jägarförbundet. Programmets mål är mycket positiva för vår hobby. Förbundets ekonomi är nu i gott skick. Vi har etablerat vår roll i kärnan av det finländska och europeiska beslutsfattandet och bildat starka nätverk i hemlandet och internationellt. Jag tackar alla för samarbetet under dessa åtta år. Finlands Jägarförbund, som är över hundra år gammalt, hålls i god anda även i fortsättningen."

Efter att Hallenberg avgått tjänsten som ordförande för Jägarförbundet verkar vice ordförande Ilkka Mäkelä som ordförande.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Ilkka Mäkelä
Ilkka Mäkelä
puheenjohtajan tehtävää hoitava varapuheenjohtaja
+358 500 831 116