Jakt är en del av den finländska jakt- och fiskekulturen: jaktens traditioner och inverkan på välbefinnandet är en del av vårt samhälle. Genom att stödja vår verksamhet hjälper du oss att utveckla den finländska jakten samt jaktvården och arbetet för att bevara mångfalden i naturen.

Genom att donera stödjer du finländsk jakt!

05.05.2022 14:16
Genom att donera stödjer du finländsk jakt!
Jakt är en del av den finländska jakt- och fiskekulturen: jaktens traditioner och inverkan på välbefinnandet är en del av vårt samhälle. Genom att stödja vår verksamhet hjälper du oss att utveckla den finländska jakten samt jaktvården och arbetet för att bevara mångfalden i naturen.

Genom att donera ditt stöd till vår verksamhet säkerställer du att jakten i Finland kan fortsätta och hjälper oss att stödja och upprätthålla de finländska jaktföreningarnas verksamhet, samt att göra jaktens fördelar för samhället och välfärden tillgängliga för en större skara finländare. Du kan hjälpa unga att starta en ny fin hobby eller förhindra att landsbygden avfolkas. Även om du inte jagar själv kan du donera en framtid för jakten.  

Donera till ungdomsverksamhet, viltvård eller jaktskytte >>lahjoitus.metsastajaliitto.fi

Facebook-donationer har varit efterfrågade, och nu är det möjligt: Du kan öppna en donationskampanj på Facebook, till exempel för att fira din egen födelsedag.

Donera på Facebook >> facebook.com/fund/Metsastajaliitto 

Tillstånd för penninginsamling: RA/2022/484 25.3.2022
Gäller från 25.3.2022 i hela Finland med undantag av Åland.