Målet med enkäten är att utreda faktorerna som påverkar förutsättningarna för hjortdjursjägarnas verksamhet. Resultaten kommer att användas vid utvecklandet av hjortdjurens beståndsvård.

Finlands viltcentral enkäten: berätta hur hjortdjursbestånden borde skötas

15.07.2021 10:25
Målet med enkäten är att utreda faktorerna som påverkar förutsättningarna för hjortdjursjägarnas verksamhet. Resultaten kommer att användas vid utvecklandet av hjortdjurens beståndsvård.

I undersökningen kombineras svaren med tidigare års bytesstatistik från olika föreningar och med uppgifter från föreningsregistret. Efter att uppgifterna kombinerats bearbetas de så att enskilda respondenter inte går att identifiera.

Länk till enkäten >> https://link.webropol.com/s/hirvielain
 
Enkäten är öppen 15.7 – 15.8.2021. Finlands viltcentral är beställare av enkäten som utförs av Åbo universitet. Det tar cirka 15 minuter att besvara enkäten.
 
Finlands viltcentral lottar ut fem (5 st.) sändande och fjärrstyrbara Uovision Glory 20MP 4G viltkameror (värde: 395 €) bland dem som svarat.