Skjutövningen ska vara rolig, men framför allt säker. Man måste lära ut säkerhetsfrågor redan i början före den första egentliga skjutningen. För att säkerhetsfrågorna ska sitta i ryggmärgen behövs tillräckligt många upprepningar. Punkterna i denna uppgift ska alltid gås igenom när vapnen hanteras.

De fyra absoluta säkerhetsreglerna

18.05.2021 11:13
Skjutövningen ska vara rolig, men framför allt säker. Man måste lära ut säkerhetsfrågor
redan i början före den första egentliga skjutningen. För att säkerhetsfrågorna ska sitta i ryggmärgen behövs tillräckligt många upprepningar. Punkterna i denna uppgift ska alltid gås igenom när vapnen hanteras.

1.Ett vapen ska alltid hanteras som om det vore laddat

• Anta aldrig att ett vapen är oladdat. Kontrollera alltid vapnets beredskapsläge när du ska hantera det och följ därefter de övriga reglerna.

Rör aldrig andras vapen utan lov.

Varje gång du tar ett skjutvapen i dina händer ska du genast kontrollera att det är oladdat.

Vik vapnet eller öppna låset genast i början.

I vapen där du inte direkt ser om det finns en patron i patronläget, lär dig att kontrollera detta som en rutin. Du kan till exempel se efter i hylsöppningen eller prova med fingret om patronen finns i pipan.

Förvara inte patroner i magasinet.

När vapenhanteringen är avslutad, upprepa startrutinerna, dvs. kontrollera patronläget, magasinet och vik ihop vapnet eller stäng låset. Obs. Till exempel låset till ett gevär med bultlås kan förvaras separat från vapnet.

2. Rikta aldrig pipan mot något som du inte har för avsikt att skjuta (pipkontroll)

• Ett vapen får endast riktas mot ett objekt (lerduva, måltavla, vilt), som du är mentalt beredd att skjuta, även om det inte är meningen att skjuta. Situationen förändras inte ens av att vapnet skulle vara oladdat (se regel 1). Pipans säkra riktning är mot marken eller mot himlen.

• Vapenpipan riktas endast mot målområdet eller mot vilt vid jakt när bakgrunden är säker och viltet som ska skjutas befinner sig i en gynnsam skjutsituation.

Då du lär dig pipkontroll hjälper det om du behärskar siktlinjen öga-pipa-mål
 

3. Håll fingret borta från avtryckaren (fingerkontroll).

• Håll fingret rakt utanför varbygeln ända tills du ser målet genom siktet. Brott mot denna regel orsakar majoriteten av de olyckor som inträffar.

• På en lerduvebana kan man föra fingret till avtryckaren och vapnet får vara osäkrat då man intagit position och just ska begära en lerduva.

• På en gevärbana lönar det sig att föra fingret till avtryckaren först när vapnet ligger vågrätt mot målet eller då man följer ett rörligt mål.

• Vid jakt förs fingret till avtryckaren först när vapnet är vid kinden, viltarten har identifierats, säkringen är borttagen och man har fattat beslutet att skjuta.

4. Var säker på objektet och bakgrunden

• Skjut inte ett objekt som du inte har identifierat. Skuggor, ljud eller silhuetter ska man inte skjuta mot, om man inte kan se objektet ordentligt. Försäkra dig också om bakgrunden, så att en kula som går helt och hållet genom objektet eller hagel som inte träffar inte orsakar någon fara.

• Då du jagar i skymningen ska du vara särskilt noggrann med att det säkert är fråga om ett vilt djur. Skjut inte mot enbart ett ljud eller mot ett oidentifierat objekt.

• Använd kikare för att identifiera viltet alltid då det är möjligt. Till exempel vid spaningsjakt är det bra att betrakta terrängen med ljusstark kikare. Ögonen blir inte så trötta, och du behöver inte rikta vapnet mot ett oidentifierat objekt (se regel 2).

Ta hänsyn till andra som rör sig i naturen. Om du möter andra människor i terrängen, avlägsna patronerna från vapnet och berätta för dem du möter om din jakt. Byt jaktområde vid behov.

Beakta alltid att bakgrunden är säker innan du fattar beslut om att avfyra vapnet. Säkerställ på förhand säkra skottsektorer och låt i oklara fall bli att skjuta.

Läs mera:

Se också animationen om de fyra säkerhetsreglerna på adressen www.metsastajaliitto.fi/metsastajalle/oppaat/turvallinen-metsastysammmunta