Senaste säsongens jakt minskade stammen av vitsvanshjort i nästan alla älgförvaltningsområden jämfört med året innan. För att uppnå de fastställda målen på området med tät vitsvansstam behövs aktiv jakt också under kommande säsong.

Arbetet med jakten på vitsvanshjort fortsätter

07.04.2022 20:43
Senaste säsongens jakt minskade stammen av vitsvanshjort i nästan alla älgförvaltningsområden jämfört med året innan. För att uppnå de fastställda målen på området med tät vitsvansstam behövs aktiv jakt också under kommande säsong.

Enligt Naturresursinstitutets stamuppskattning stoppades den långvariga stamökningen med hjälp av det rekordstora vitsvansbytet på cirka 74 000 individer under förra jaktsäsongen, och stammen minskade i nästan alla älgförvaltningsområden jämfört med året innan. Under de senaste åren har man lyckats öka bytesmängden avsevärt. Det är fråga om ett flera år långt och krävande arbete, som alltjämt behöver fortsätta. Arbetet som görs för att kontrollera vitsvansstammen utförs av jägarna och jaktvårdsföreningarna. Det nuvarande jaktsystemet har visat sig vara fungerande. Viltförvaltningen har genomfört flera förnyelser inom vitsvansjakten, såsom förlängning av jaktperioden, utvidgad användning av hund samt satsningar på rådgivning bland annat för att förändra strukturen på vitsvansbytet. I takt med att stammen har minskat har också vitsvansskadorna i trafiken och på odlingar minskat. På skadorna inverkar förutom vitsvansstammen även snöförhållanden, trafikmängder och förebyggande av skador.

Målet att minska stammen

Enligt målen ska stammen av vitsvanshjort ytterligare minskas i hela sydvästra Finland. Det förutsätter att bytesmängden under kommande jaktsäsong i sin helhet uppgår till nivån för senaste säsong.

Fortfarande flest vitsvanshjortar i Egentliga Finland

Egentliga Finland är det enda landskapet där förekomsten av vitsvanshjort är riklig överallt. Trots att bytesmängderna i Egentliga Finland är störst, och ökade mest, har minskningen av stammen ännu inte varit särskilt stor. Målet med planeringen av beskattningen och jakten är att säkerställa en minskning av stammen och att man ska närma sig måltätheterna.

Har du frågor? Vänligen kontakta

Teemu Simenius
Teemu Simenius
järjestöpäällikkö
+358 50 331 5330
seuratoiminta, lakiasiat